O společnosti

IWWAIWWASpolečnost IWWA, s.r.o. byla založena v roce 2006 jako nástupce fyzické osoby. Pokud tedy popisujeme její úspěšnou historii v oblasti dotací, musíme začít již minulostí tohoto podnikatelského subjektu. Počátek přípravy žádostí o dotace se datuje do roku 2001 do fáze akce „Slunce do škol“. V této době se podařilo kontaktovat cca 250 školských subjektů a následně pro ně úspěšně vyřídit dotační titul a dotaci jako takovou na školní demonstrační solární systém.

Následovalo deset let úspěšné práce, během nichž jsme si udrželi vysokou úspěšnost ve vyřizování dotací. S postupně stále přísnějšími podmínkami a vzrůstající obtížností podání žádosti a získání dotací se naše činnost rozvíjela.

V roce 2006 navázala na činnost fyzické osoby společnost s ručením omezeným. Postupně rostla a v současné době se věnuje klientům již řada zaměstnanců v nejrůznějších dotačních oborech. Z původního zaměření na obnovitelné zdroje energie se dnes věnujeme nejen úsporám energií, ale prakticky všem dostupným dotačním titulům. Od roku 2009 působíme bez omezení po celé republice.

Po celou dobu se naši klienti dělí na tři hlavní skupiny:

  • Fyzické osoby – nejprve v rámci národních programů a následně v rámci programu Zelená úspora jsme zpracovávali žádosti více jak sta žadatelů z oblasti rodinných a bytových domů. Připravovali jsme dotace v programu Nový panel pro panelové a typizované bytové domy.

  • Podnikatelské subjekty – žádosti o dotaci pro podnikatele nejen v oblasti úspor energií a rozvoje výroby. Z oblasti strojního průmyslu, odpadového hospodářství a cestovního ruchu jsme podávali žádosti prostřednictvím programů OPPI a OPŽP. Častým naším klientem jsou také stavební společnosti.

  • Územní samospráva (města a obce), příspěvkové organizace (včetně škol, technických služeb apod.), neziskové organizace, církevní subjekty – pomáhali jsme s oblastí odpadového hospodářství, čistoty ovzduší, úspor energií, využitím zeleně, v neposlední řadě s vodními plochami, kanalizacemi a protipovodňovými opatřeními především ve spolupráci s OPŽP. Menším obcím zajišťujeme PRV, jistě stojí za zmínku i žádosti na ROPy a Fond dopravní infrastruktury.