Dotace

 

V současné době není naše nabídka služeb prakticky ničím omezena. V prvé řadě je třeba se zaměřit na specifikaci projektu a následně již pod naším vedením projekt začít ve vzájemné kooperaci zpracovávat. Z vlastní zkušenosti radíme konzultovat i přípravné kroky, protože projekt, který je odborně veden již od první chvíle, má daleko větší předpoklad na úspěch. Na druhé straně se nenechte odradit žádnými klamnými zvěstmi typu "soused mi povídal...". Doporučujeme opravnu každý záměr (i ten sebenepravděpodobnější) s námi konzultovat.obr

Pracujeme s těmito dotačními programy:

  • Operační program životní prostředí
  • Operační program podnikání a inovace
  • Dotace "BRUSEL"
  • Státní fond dopravní infrastruktury
  • Státní zemědělský intervenční fond
  • Integrovaný regionální operační program