Poskytovatel dotace: Ministerstvo ŽP, SFŽP – OPŽP, 19. výzva